Ładowanie…

   PRAKTYKI W NIEMCZECH       DLA OSÓB BEZ PRACY    sprzedaż | negocjacje | obsługa klienta

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o.
ZGŁOŚ SIĘ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Jesteś zainteresowany? Udział w projekcie "Kompetentny sprzedawca z praktyką w Saksonii" jest BEZPŁATNY!

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Kurs pomoże Ci przygotować się językowo do wyjazdu na praktyki do Niemiec.

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Odbędziesz 2-miesięczne praktyki zawodowe w zakresie sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta w Niemczech, zdobywając doświadczenie i ćwicząc język. Rodzaj i miejsce praktyk dobierzemy dla Ciebie, uwzględniając Twoje zainteresowania i predyspozycje.

PŁATNE STAŻE I PRACA

Po Twoim powrocie z Niemiec pomożemy Ci znaleźć pracę w Polsce. Możemy również zorganizować dla Ciebie płatny staż.

WARSZTATY I SZKOLENIA PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem do Niemiec zdobędziesz kompetencje, które możesz wykorzystać na praktykach za granicą. Poznasz techniki sprzedaży, nauczysz się obsługiwać kasę fiskalną i wystawiać faktury, a także radzić sobie ze stresem i zmianami, by wyjazd zagraniczny był wspaniałym doświadczeniem.

BEZPŁATNY UDZIAŁ

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Uczestnicząc w projekcie w Polsce i w Niemczech nie ponosisz żadnych kosztów związanych z kursami i szkoleniami, podróżą czy zakwaterowaniem.

INDYWIDUALNE WSPARCIE

Przez cały czas zapewnimy Ci wsparcie mentora. W poszukiwaniu zatrudnienia po powrocie do Polski pomoże Ci także pośrednik pracy.

Kto może wziąć udział w projekcie ??

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby łącznie spełniające następujące warunki:
• zamieszkałe na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego albo na terenie miasta Łodzi, powiatu kutnowskiego, tomaszowskiego lub piotrkowskiego
• w wieku 18-35 lat
• niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo)
• nieuczące się i nie szkolące w trybie stacjonarnym
• osoby z wykształceniem w zawodzie sprzedawca i pokrewne lub posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu sprzedawca
• osoby posiadające max. średnie wykształcenie (studenci studiów zaocznych oraz osoby z wykształceniem policealnym także się kwalifikują)

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona.