Ładowanie…

   PRAKTYKI W NIEMCZECH       DLA OSÓB BEZ PRACY    sprzedaż | negocjacje | obsługa klienta

Rekrutacja trwa do 26 września 2016. Liczba miejsc ograniczona.
ZGŁOŚ SIĘ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.
Rekrutacja trwa do 26 września 2016.
Liczba miejsc ograniczona.

ZGŁOŚ SIĘ

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Kurs pomoże Ci przygotować się językowo do wyjazdu na praktyki do Niemiec.

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Odbędziesz 2-miesięczne praktyki zawodowe w zakresie sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta w Niemczech, zdobywając doświadczenie i ćwicząc język. Rodzaj i miejsce praktyk dobierzemy dla Ciebie, uwzględniając Twoje zainteresowania i predyspozycje.

PŁATNE STAŻE I PRACA

Po Twoim powrocie z Niemiec pomożemy Ci znaleźć pracę w Polsce. Możemy również zorganizować dla Ciebie płatny staż.

WARSZTATY I SZKOLENIA PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem do Niemiec zdobędziesz kompetencje, które możesz wykorzystać na praktykach za granicą. Poznasz techniki sprzedaży, nauczysz się obsługiwać kasę fiskalną i wystawiać faktury, a także radzić sobie ze stresem i zmianami, by wyjazd zagraniczny był wspaniałym doświadczeniem.

BEZPŁATNY UDZIAŁ

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Uczestnicząc w projekcie w Polsce i w Niemczech nie ponosisz żadnych kosztów związanych z kursami i szkoleniami, podróżą czy zakwaterowaniem.

INDYWIDUALNE WSPARCIE

Przez cały czas zapewnimy Ci wsparcie mentora. W poszukiwaniu zatrudnienia po powrocie do Polski pomoże Ci także pośrednik pracy.

Kto może wziąć udział w projekcie ??

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby łącznie spełniające następujące warunki:
• zamieszkałe na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego albo na terenie miasta Łodzi, powiatu kutnowskiego, tomaszowskiego lub piotrkowskiego
• w wieku 18-35 lat
• niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo)
• nieuczące się i nie szkolące w trybie stacjonarnym
• osoby z wykształceniem w zawodzie sprzedawca i pokrewne lub posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu sprzedawca
• osoby posiadające max. średnie wykształcenie (studenci studiów zaocznych oraz osoby z wykształceniem policealnym także się kwalifikują)