Ładowanie…

PRAKTYKI W NIEMCZECH DLA OSÓB BEZ PRACY

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji
ZGŁOŚ SIĘ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt  jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o. w partnerstwie z SBH Sudost GmbH w Niemczech w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 3 274 457,50 zł, z czego wkład ze środków europejskich wynosi: 3 087 502,95 zł.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

ZGŁOŚ SIĘ

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Kurs pomoże Ci przygotować się językowo do wyjazdu na praktyki do Niemiec.

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Odbędziesz 2-miesięczne praktyki zawodowe w zakresie sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta w Niemczech, zdobywając doświadczenie i ćwicząc język. Rodzaj i miejsce praktyk dobierzemy dla Ciebie, uwzględniając Twoje zainteresowania i predyspozycje.

PŁATNE STAŻE I PRACA

Po Twoim powrocie z Niemiec pomożemy Ci znaleźć pracę w Polsce. Możemy również zorganizować dla Ciebie płatny staż.

WARSZTATY I SZKOLENIA PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem do Niemiec zdobędziesz kompetencje, które możesz wykorzystać na praktykach za granicą. Poznasz techniki sprzedaży, nauczysz się obsługiwać kasę fiskalną i wystawiać faktury, a także radzić sobie ze stresem i zmianami, by wyjazd zagraniczny był wspaniałym doświadczeniem.

BEZPŁATNY UDZIAŁ

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Uczestnicząc w projekcie w Polsce i w Niemczech nie ponosisz żadnych kosztów związanych z kursami i szkoleniami, podróżą czy zakwaterowaniem.

INDYWIDUALNE WSPARCIE

Przez cały czas zapewnimy Ci wsparcie mentora. W poszukiwaniu zatrudnienia po powrocie do Polski pomoże Ci także pośrednik pracy.

Kto może wziąć udział w projekcie ??

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby łącznie spełniające następujące warunki:
• zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego albo na terenie miasta Łodzi, powiatu kutnowskiego, tomaszowskiego lub piotrkowskiego
• w wieku 18-35 lat
• niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo)
• nieuczące się i nie szkolące w trybie stacjonarnym
• osoby z wykształceniem w zawodzie sprzedawca i pokrewne lub posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu sprzedawca
• osoby posiadające max. średnie wykształcenie (studenci studiów zaocznych oraz osoby z wykształceniem policealnym także się kwalifikują)